SPONSORING

Met name podium is altijd een ondergeschoven kindje: “Je ziet het pas als het er niet is”
Het is vaak in de ogen van een (evenementen) organisatie dan ook een zwaar kostenplaatje.
Hoewel wij het anders beredeneren maken wij 1 x per jaar hier budget voor vrij gezien wij ongeveer 10x per week hiervoor een aanvraag krijgen.
Echter geven wij dit niet zomaar weg en hangen hier dus voorwaarden aan vast.
Elk jaar in januari kunnen organisaties hun aanvraag hiervoor indienen, wij gaan deze dan beoordelen en geven hier een GO or NO-go op.
Bij een GO verwachten wij hier wat voor terug, als volgt:
– Vermelding op uw; flyers, posters, social media, website, toegangskaart, vermelding van onze logo in drukwerk zoals bijvoorbeeld een programmaboekje ed.
– Het ophangen van onze (rol) banner (spandoek) van 180 x 100 cm goed zichtbaar bij “ons” podium. Hiervan krijgen wij een foto.
– Wij sponsoren in een straal van maximaal 60km vanaf Aalsmeer
Kunt u aan geen van deze voorwaarde voldoen? Dan is er geen GO
Bij een GO worden deze voorwaarden contractueel vastgelegd.
Tijdens uw evenement controleren wij of u voldoet aan de gestelde voorwaarden, indien er niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden dan factureren wij achteraf de geleverde goederen.
Bij een NO-go krijgt u hierover bericht en gaan wij hier verder niet over corresponderen of discuseren.
Commerciële instanties en scholen hebben bij ons het minste kans voor een GO.
Wilt u zich inschrijven voor sponsoring? Dit werkt als volgt:
Schrijf ons een email in de maanden november / december, aanvragen na deze maanden worden niet beantwoord.
Onderbouw in deze mail volledig waarom wij de goederen zouden sponsoren.
Vermeld uw volledig factuuradres, telefoon & mobiel nummer en verantwoordelijk contactpersoon welke 18 jaar of ouder is.
Vermeld waar de goederen geleverd moeten worden, naam, adres, plaats.
Zend uw mail naar info@topverhuur.nl of vul ons contactformulier in.

Terug naar Boven