Hartelijk dank voor de gegevens

Aan de slag
Wij gaan direct met de door u toegezonden gegevens aan de slag.
Met de door u toegezonden gegevens benaderen wij de opgegeven instantie en zenden alle documentatie toe.

Verloop aanvraag
U ontvangt zelf de gegevens, wij hebben echter alleen de gewenste gegevens toegevoegd aan uw aanvraag.
Het is wel gewenst dat u een terugkoppeling naar ons toezend bij wel of geen goedkeuring van uw vergunning.

Huren van onze evenementen podia
U wilt bij ons een of meerderen podia huren, hieraan zitten de volgende voorwaarden:

  1. De vergunning is aan u toegekend op basis van onze documentatie
  2. De gewenste goederen zijn alle volledig voldaan, geen betaling kan resulteren in het niet uitleveren van de goederen.
    Maar ontslaat u niet van de betalingsafspraak (uw goedkeuring van de offerte)Indien de vergunning wordt afgekeurd op basis van de door ons verstrekte gegevens is dit “overmacht” voor u en ons en kunnen we overgaan tot annulering. Wel treden wij alsnog in contact om een rede te achterhalen om dit in de toekomst te voorkomen.

Annulering
Mocht u overgaan tot annulering, om welke rede dan ook.
Wij zijn dan verplicht dit terug te koppelen naar de opgegeven instantie, de door ons verstrekte gegevens worden hierdoor dan ingetrokken.

Terug naar Boven