Kan ik mijn bestelling nog wijzigen of annuleren?

Nee, dat is, wegens geautomatiseerde verwerking, helaas niet mogelijk. Jouw bestelling wordt direct in ons systeem verwerkt. Heb je vragen over je bestelling, dan kan je altijd contact met ons opnemen.
Ook wijzigingen of toevoegingen in de geplaatste order is niet mogelijk omdat u reeds heeft voldaan.
Wilt u extra goederen bestellen? Plaats dan een nieuwe bestelling, wij voegen deze samen met de reeds geplaatste order.
Als u al transport heeft voldaan dan is dit bij een nieuwe order niet nodig en vermeld u dit in de opmerking in de kassa.


Annuleren

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter
beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door
hem of Topverhuur.nl een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende
huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen.
In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden,waarbij Topverhuur.nl 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van
€ 10,00 in rekening mag brengen.
De schadeloosstelling bedraagt:
– bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,
– bij annulering binnen 30 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Terug naar Boven